Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – outsourcing

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – aktualne wyzwanie przedsiębiorcy?

Biuro rachunkowe Exactus wspiera przedsiębiorstwa w różnych procesach działalności. Oprócz prowadzenia rachunkowości, naszą specjalnością jest także obsługa kadrowo-płacowa. Profesjonalne wsparcie biura rachunkowego nabiera szczególnego znaczenia, gdy dochodzi do zmian legislacyjnych.
Wydaje się, że po tarczach antykryzysowych obecnym wyzwaniem przedsiębiorcy stało się utworzenie i obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wdrożenie całego procesu składa się z kilku etapów i wymaga sporych nakładów pracy. Oprócz implementacji oraz zapoznania pracowników z zasadami PPK, wśród ważniejszych obowiązków pracodawcy wymienić należy takie decyzje, jak: wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników oraz podpisanie umowy o zarządzanie PPK.

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Exactus posiada wykwalifikowany zespół Działu Kadr i Płac, który odbył szkolenia z zakresu prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki temu pracodawca, który zdecyduje się na współpracę z Exactus ma zagwarantowaną niezawodną i bieżącą obsługę PPK, tj.:
• prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
• terminowe i prawidłowe naliczanie i pobieranie składek oraz przekazywanie kwot do wpłat do wybranej instytucji finansowej,
• pomoc w kompletowaniu i przetwarzania dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
• obsługa dokumentów i ich wymiana z instytucją finansową zarządzającą programem PPK firmy,
• gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,
• przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK

Zapraszamy do współpracy!
Napisz do nas lub zadzwoń. Umów się na spotkanie, a resztę pozostaw nam.

Biuro Rachunkowe Exactus Sp. z o.o.
tel. 61 899 66 80
tel. kom. 515 165 062
e-mail: biuro@exactus.com.pl
www.exactus.com.pl

Related Posts