Obsługa kadrowo – płacowa

 

1. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych:
 • poprowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów oraz innych nieobecności
 • sporządzanie list wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji PIT-4 oraz deklaracji ZUS
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • naliczanie wynagrodzenia i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,/li>
 • sporządzanie dokumentacji związanej z dokonaniem wypłat oraz skontrolujemy ich prawidłowość
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • doradztwo w zakresie zagadnień prawa pracy, podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
 • wysyłanie dokumentów ZUS drogą elektroniczną
 • sprawozdawczość do ZUS, urzędów skarbowych i PFRON
 • reprezentowanie firmy klienta przed urzędem skarbowym, ZUS oraz Państwową Inspekcją Pracy
 • zapewniamy dedykowanego eksperta ds. kadrowo-płacowych dla firmy klienta