Istotne przekształcenia

 
Oczekujesz od kogoś zmian?…Nie tłamś go za każde jego potknięcie, bo zmiany to proces, konsekwencja i spokój,…ale też twoje wsparcie, mądre wsparcie, a nie ciągłe wypominanie, powątpiewanie i podcinanie skrzydeł.
(Seneka 18)
 
Zmiany są nieuniknionym elementem naszego życia, również tego gospodarczego. Czasami są wynikiem nagłej potrzeby, niekiedy chęcią dostosowania się do zmiennych realiów rynkowych, szansą na wykorzystanie nowych możliwości czy optymalizację obciążeń podatkowych.
EXACTUS do każdej zmiany podchodzi, jak do wyzwania stawianego przez Klienta. Naszym zadaniem jest zbudowanie solidnego mostu łączącego stan obecny, ze stanem, który docelowo klient pragnie osiągnąć. Wykorzystujemy w tym celu całą posiadaną wiedzę i doświadczenie, tak aby cały proces przebiegł możliwie najsprawniej.
Dlatego skutecznie wspieramy Klientów przy zmianach właścicielskich, zmianie formy prowadzenia działalności lub przy przejściu przedsiębiorstwa z ewidencji uproszczonej (księgi przychodów i rozchodów) na pełne księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.
EXACTUS uczestniczył już wielokrotnie w przekształceniach działalności osób fizycznych w spółki osobowe lub kapitałowe, spółek osobowych w spółki kapitałowe. Aktywnie uczestniczymy również w procesie zakładania przez naszych Klientów nowych firm. Pomagamy m.in. w zakresie sporządzenia umów spółek, wniosków do krajowego rejestru sądowego, GUS lub US. Dzięki temu minimalizujemy konieczność zaangażowania Klienta w sprawy formalno – organizacyjne.