Zakładanie działalności gospodarczej

1. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
2. Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności
3. Doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy opodatkowania
4. Ustalenie czy warto rejestrować się do VAT
5. Rejestracja podmiotów w KRS, US i GUS
6. Przygotowanie zgłoszenia do CEiDG
7. Przygotowanie zgłoszenia do ZUS
8. Przygotowanie umów spółek (komandytowych, jawnych, z o.o.)
9. Możliwość skorzystania z adresu wirtualnego biura
10. Przygotowanie umowy najmu bądź użyczenia na wskazany lokal
11. Kompleksowa obsługa rachunkowa oraz kadrowo – płacowa

Posiadamy zespół doświadczonych ekspertów, którzy wspierają Klientów bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Dlatego możesz polegać na Naszej rzetelnej i sprawnej obsłudze.