Historia

Biuro Rachunkowe EXACTUS – początek działalności

Biuro Rachunkowe EXACTUS powstało w Puszczykowie 28 lipca 2000 roku, założone przez Jarosława Wróblewskiego oraz Tomasza Nowickiego. Głównym celem firmy było prowadzenia działalności w zakresie finansowo – księgowej obsługi przedsiębiorstw. Początkowo Spółka skoncentrowała swoje działania na terenie gmin Puszczykowo i Mosina.
Od początku, dzięki kompetencji i wysokim kwalifikacjom firma szybko się rozwijała. Do końca 2003 roku Spółka współpracowała już z 19 firmami, z tego dla sześciu były prowadzone pełne księgi rachunkowe. Na uwagę zasługuje fakt, iż od początku działalności Spółki, żadna z obsługiwanych firm nie zrezygnowała ze świadczonych usług.
Rok 2003 był też czasem istotnych zmian organizacyjnych. Spółka przeniosła swoją działalność z Puszczykowa do Mosiny. Zmianie uległ również skład Zarządu Spółki, Jarosława Wróblewskiego zastąpiła Joanna Nowicka.
Pod koniec 2004 roku EXACTUS świadczył swoje usługi na rzecz 28 firm. Znaczny wzrost ilości obsługiwanych przedsiębiorstw spowodował, iż Biuro zwiększyło liczbę zatrudnienia do 13 osób, czemu towarzyszył wzrost specjalizacji pracowników.
Od września 2004 roku EXACTUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2926 i posiada uprawnienia do usługowego badania sprawozdań finansowych. W związku z powyższym w roku 2005 znacznie rozszerzono zakres świadczonych usług, co przyniosło dalszy wzrost liczby obsługiwanych firm. Na koniec pierwszego półrocza Biuro Rachunkowe współpracowało już z blisko 50 przedsiębiorstwami.
12 lipca 2005 roku Biuro Rachunkowe i Biuro Biegłych Rewidentów EXACTUS Sp. z o.o. jako pierwsze przedsiębiorstwo tego rodzaju, zostało wyróżnione certyfikatem Najwyższa Jakość przyznawanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością.

Dembowskiego 5 – dynamiczny rozwój

W związku z ciągłym wzrostem ilości obsługiwanych podmiotów, a co za tym idzie zwiększaniem się zatrudnienia, w 2006 roku podjęto decyzję o budowie nowego budynku biurowego przy ul. Dembowskiego w Mosinie. Inwestycja została zakończona w roku 2007, kiedy to działalność została przeniesiona do nowoczesnego budynku, w którym oprócz pomieszczeń biurowych znalazło się miejsce na przestronne archiwum, w którym bezpiecznie przechowujemy dokumenty naszych klientów przez cały okres określony przepisami podatkowymi. W trakcie inwestycji zadbano również o ochronę środowiska – ogrzewanie całego budynku odbywa się przy wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, zamiast poprzez spalanie paliw kopalnych takich jak węgiel lub gaz.
Od 2008 roku zakres usług został rozszerzony o obsługę podmiotów zagranicznych. Wśród klientów biura znalazły się spółki kapitałowe z kapitałem holenderskim, duńskim, niemieckim, angielskim i francuskim. Na potrzeby naszych klientów zagwarantowaliśmy nie tylko obsługę w najdogodniejszym dla nich języku, lecz również sporządzanie raportów finansowych w określonej przez nich formie.
W kolejnych latach do naszej oferty wprowadziliśmy również usługi organizacyjno – prawne. Pomagamy naszym klientom w zakładaniu spółek kapitałowych poprzez przygotowywanie umów spółek oraz wniosków o rejestrację do KRS. Podmiotom już funkcjonującym oferujemy przygotowanie stosownych uchwał, wniosków do KRS, a także pomoc przy przekształceniach działalności jednoosobowych lub spółek osobowych w spółki kapitałowe.
W roku 2011 rozpoczęliśmy bliską współpracę z fundacją Stworzenia Pana Smolenia, którą wspieramy nie tylko naszą wiedzą księgową, lecz również pomagamy organizacyjnie poprzez członkostwo Pani Joanny Nowickiej w Radzie Nadzorczej fundacji.
W lipcu 2014 zostaliśmy uhonorowani certyfikatem Firma Przyjazna Nauce nadawanym przez Politechnikę Łódzką.

Jakość naszych usług została wielokrotnie potwierdzona także przez ekspertów i doceniona w prestiżowych konkursach dla wielkopolskich przedsiębiorców. Pięciokrotnie byliśmy finalistą w konkursie „Poznański Lider Przedsiębiorczości” organizowanym przez Powiat Poznański, uzyskaliśmy certyfikat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Najlepsze w Polsce” czy tytuł „Najwyższej Jakości” przyznawany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań i Monitorowania Jakości.

Bukowa 16 – nowe możliwości

W wyniku inwestycji własnej, w styczniu 2022 roku Spółka mogła przenieść swoją działalność do nowoczesnego budynku biurowego przy ul. Bukowej 16 –  jednego z najnowocześniejszych w swojej klasie w gminie Mosina. Na powierzchni ponad 1.000 m.kw. stworzono stanowiska pracy dla ponad 50 pracowników. Budynek wyposażony jest w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, systemy odzysku energii z wentylacji. Spełnia również rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa (system monitoringu oraz ograniczenia dostępu) oraz przeciwpożarowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że budynek przy ul. Bukowej 16, w wyniku przeprowadzonej na wniosek MSWiA kontroli Państwowej Straży Pożarnej otrzymał najwyższą notę przyznawaną obiektom, które mogą pełnić funkcję schronu.

W chwili obecnej na stałe współpracujemy z ponad 300 podmiotami, z czego blisko połowę stanowią spółki prawa handlowego, dla których prowadzimy pełne księgi rachunkowe. Miesięcznie księgujemy ponad 18.500 dokumentów, prowadzimy sprawy kadrowo – płacowe dla blisko 1.100 osób (przedsiębiorców i pracowników naszych klientów).