Spokój dzięki profesjonalizmowi

 
Miarą człowieka nie jest zachowanie w chwilach spokoju, lecz to, co czyni, gdy nadchodzi czas próby.
(Martin Luther King)
 
W obliczu wszechobecnego pospiechu i poczucia niestabilności, każdy z nas ma rosnącą potrzebę bezpieczeństwa. Dlatego tak chętnie ubezpieczamy domy, samochody czy życie. Nie uchroni nas to przed kradzieżą, wypadkiem i utratą zdrowia, jednak zniweluje przykre następstwa.
W tym celu, Exactus w ramach współpracy, otacza klienta opieką. Nie uchronimy firmy przed kontrolą podatkową, lecz zabezpieczymy przed negatywnymi konsekwencjami. Przejmujemy na siebie odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz podpisujemy deklaracje podatkowe. Wszelkie kontrole przeprowadzane przez organy fiskalne lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbywają się w naszym biurze, lub przy udziale naszego pracownika w siedzibie instytucji przeprowadzającej kontrolę. To my udzielamy wszelkich wyjaśnień oraz w przypadku pojawienia się rozbieżności, ponosimy karę.
Możemy sobie na to pozwolić, gdyż dzięki wiedzy i doświadczeniu potrafimy zawsze zaproponować Klientowi korzystne dla niego rozwiązanie, które nie łamie obowiązujących przepisów podatkowych.
Staramy się omawiać z Klientem każde planowane przez niego przedsięwzięcie i operację gospodarczą, tak aby z góry określić skutki podatkowe, zidentyfikować ewentualne zagrożenia i rozstrzygnąć wątpliwości dzięki uzyskanym indywidualnym interpretacjom podatkowym.
Nigdy też nie pozostawiamy naszych Klientów z problemem. W miarę naszych możliwości staramy się pomóc w nieprzewidzianych sytuacjach. Zapewniamy wsparcie również wtedy, gdy zostały podjęte działania, których konsekwencje nie były wcześniej z nami omówione, zawiodło dotychczasowe biuro rachunkowe lub osoba, która do tej pory odpowiadała za prawidłowość sporządzenia rozliczeń podatkowych.
Szczególnie w obliczu takiego czasu próby nie pozostawiamy nikogo sam na sam z problemem…