obsługa ppk

Jeśli Twoim obecnym wyzwaniem stało się utworzenie i obsługa PPK tj. Pracowniczych Planów Kapitałowych to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Pracownicze Plany Kapitałowe - pierwsza pomoc

Biuro rachunkowe Exactus wspiera przedsiębiorstwa w różnych procesach działalności. Oprócz prowadzenia rachunkowości firmy, zapewniamy także obsługę kadrowo-płacową. Profesjonalna obsługa biura rachunkowego nabiera szczególnego znaczenia, gdy dochodzi do zmian legislacyjnych. Przedsiębiorco! Jeśli Twoim obecnym wyzwaniem stało się utworzenie i obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wdrożenie całego procesu składa się z kilku etapów i wymaga sporych nakładów pracy. Oprócz implementacji oraz zapoznania pracowników z zasadami PPK, wśród ważniejszych obowiązków pracodawcy wymienić należy takie decyzje, jak: wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników oraz podpisanie umowy o zarządzanie PPK. Exactus posiada wykwalifikowany zespół Działu Kadr i Płac, który odbył szkolenia z zakresu prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki temu pracodawca, który zdecyduje się na współpracę z Exactus ma zagwarantowaną niezawodną i bieżącą obsługę PPK.