poradniki Exactus

Poradniki Exactus to sekcja w której podpowiadamy ogólne wskazówki dotyczące obszarów zakładania lub prowadzenia firmy. Oferujemy doradztwo i obsługę!

Na naszych stronach prezentujemy poradniki:

jak założyć spółkę z o.o.? jak założyć działalność?  kredyt czy leasing na środki trwałe - plusy i minusy jak prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe zasady ochrony wynagrodzenia za pracę forma działalności - jak wybrać?  ekspert Exactus radzi
Exactus w ramach współpracy, otacza klienta opieką. Nie uchronimy firmy przed kontrolą podatkową, lecz zabezpieczymy przed negatywnymi konsekwencjami. Przejmujemy na siebie odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz podpisujemy deklaracje podatkowe. Wszelkie kontrole przeprowadzane przez organy fiskalne lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbywają się w naszym biurze, lub przy udziale naszego pracownika w siedzibie instytucji przeprowadzającej kontrolę. To my udzielamy wszelkich wyjaśnień oraz w przypadku pojawienia się rozbieżności, ponosimy karę.
Możemy sobie na to pozwolić, gdyż dzięki wiedzy i doświadczeniu potrafimy zawsze zaproponować Klientowi korzystne dla niego rozwiązanie, które nie łamie obowiązujących przepisów podatkowych.
Staramy się omawiać z Klientem każde planowane przez niego przedsięwzięcie i operację gospodarczą, tak aby z góry określić skutki podatkowe, zidentyfikować ewentualne zagrożenia i rozstrzygnąć wątpliwości dzięki uzyskanym indywidualnym interpretacjom podatkowym.
Nigdy też nie pozostawiamy naszych Klientów z problemem. W miarę naszych możliwości staramy się pomóc w nieprzewidzianych sytuacjach. Zapewniamy wsparcie również wtedy, gdy zostały podjęte działania, których konsekwencje nie były wcześniej z nami omówione, zawiodło dotychczasowe biuro rachunkowe lub osoba, która do tej pory odpowiadała za prawidłowość sporządzenia rozliczeń podatkowych.
Szczególnie w obliczu takiego czasu próby nie pozostawiamy nikogo sam na sam z problemem…
1 2