pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe - ich utworzenie i obsługa - wydają się  być obecnym wyzwaniem przedsiębiorcy

Wdrożenie całego procesu jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe składa się z kilku etapów i wymaga sporych nakładów pracy. Oprócz implementacji oraz zapoznania pracowników z zasadami PPK, wśród ważniejszych obowiązków pracodawcy wymienić należy takie decyzje, jak: wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników oraz podpisanie umowy o zarządzanie PPK. 

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Exactus posiada wykwalifikowany zespół Działu Kadr i Płac, który odbył szkolenia z zakresu prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki temu pracodawca, który zdecyduje się na współpracę z Exactus ma zagwarantowaną niezawodną i bieżącą obsługę PPK, tj.: • prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, • terminowe i prawidłowe naliczanie i pobieranie składek oraz przekazywanie kwot do wpłat do wybranej instytucji finansowej, • pomoc w kompletowaniu i przetwarzania dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, • obsługa dokumentów i ich wymiana z instytucją finansową zarządzającą programem PPK firmy, • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK, • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK Zapraszamy do współpracy! Napisz do nas lub zadzwoń. Umów się na spotkanie, a resztę pozostaw nam. Biuro Rachunkowe Exactus Sp. z o.o. tel. 61 899 66 80 tel. kom. 515 165 062 e-mail: biuro@exactus.com.pl www.exactus.com.pl