„Poznański Lider Przedsiębiorczości” dla Exactus

Znowu nas doceniono

To bardzo miłe, że Jury doceniło zaangażowanie Zespołu Exactus i już czwarty raz zostaliśmy wyróżnieni w tym ważnym dla nas konkursie.
Takie wydarzenia pozwalają spojrzeć mi z pewnej, zdrowej perspektywy na nasze działania. Motywują do podsumowań i nakreślania nowych celów dla całej organizacji.

Kilka słów o konkursie:
„Pragnąc skutecznie wspierać sektor średnich, małych i mikro przedsiębiorstw w aglomeracji poznańskiej, Prezydent Miasta Poznania, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Starosta Poznański oraz Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego w 2003 roku podjęli wspólną inicjatywę zorganizowania cyklicznego – bezpłatnego Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”.

Ponadto, od XI edycji Konkursu przyznawany jest tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategorii „Startup”.

Głównym celem Konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom, zaliczanym do sektora MSP, w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów oraz promocja i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii opracowanych w wielkopolskich ośrodkach naukowych.

Dodatkowymi celami Konkursu są:

  • upowszechnianie przykładów sukcesu i dobrej praktyki laureatów wśród młodych adeptów biznesu,
  • promowanie wizerunku aglomeracji poznańskiej jako środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości wśród inwestorów i wystawców targowych,
  • umacnianie współpracy gospodarczej poznańskich gmin i organizacji gospodarczych,

Ideą Konkursu jest również nawiązanie do wielkopolskich tradycji gospodarczych, dlatego jako datę ogłaszania wyników przez wiele edycji przyjmowano rocznicę otwarcia Bazaru Poznańskiego (08.12.1841r.)”

Dumny z Zespołu
Tomasz Nowicki

Related Posts