biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe Exactus świadczy usługi takie, jak między innymi: obsługa księgowa, książki przychodów i rozchodów, pełne księgi handlowe, kadry i płace, biegły rewident.

 

Obsługa księgowości
1. Prowadzenie ewidencji księgowej w formie:
pełnych ksiąg rachunkowych (również w siedzibie klienta lub zdalnie za pośrednictwem kodowanego łącza internetowego)
książki przychodów i rozchodów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2. Przygotowywanie rozliczeń podatkowych tj. sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT
3. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych:
sporządzanie list wynagrodzeń, deklaracji PIT-4 oraz ZUS
prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników wysyłanie dokumentów ZUS drogą elektroniczną
4. Przygotowywanie:
wniosków do ministra finansów o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych
wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach UE wniosków kredytowych biznesplanów i analiz finansowych
wycen przedsiębiorstw przekształceń przedsiębiorstw
programów naprawczych strategii finansowych
5. Nadzór nad księgowością w siedzibie klienta
6. Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw i zmiany formy prowadzenia działalności:
przygotowanie umów spółek (komandytowych, jawnych, z o.o.)
rejestracja podmiotów w KRS, US i GUS
7. Dodatkowo:
kalkulacja opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska
kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Obsługujemy podmioty również w języku angielskim i niemieckim.