Terminal płatniczy dla każdego przedsiębiorcy?

Czy każdy przedsiębiorca od stycznia 2022 musi posiadać terminal płatniczy?

W związku z przepisami wprowadzonymi w ramach Nowego ładu, które zmieniają ustawę Prawo przedsiębiorców pojawiły się wątpliwości, czy każdy przedsiębiorca od 1 stycznia 2022 roku musi posiadać terminal płatniczy. Niestety w całym tym zamieszaniu jak zwykle dużą rolę (i to niestety niezbyt pozytywną) odgrywają media, w tym różnego rodzaju portale społecznościowe, które przekazują wybiórcze informacje i to w dodatku w sposób nakierowany na przykucie uwagi czytelnika.

Zatem najczęściej znajdziemy artykuły, które na samym wstępie mówią o tym, że każdy przedsiębiorca musi mieć od 1 stycznia 2022 terminal płatniczy. Dopiero przy końcu tekstu pojawiają się doprecyzowania, które znacząco wpływają na całą informację.

Zacznijmy od tego, że wspomniana na początku zmiana w Prawie przedsiębiorców mówi o tym, że przedsiębiorca musi zapewnić możliwość dokonywania zapłaty (…) przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

Po pierwsze:

Istotą całego zagadnienia jest zatem kwestia, co jest owym instrumentem płatniczym. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów (dalej MF), w uzasadnieniu do wprowadzonej zmiany przepisów, definicja instrumentu płatniczego jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkiego rodzaju urządzenia: czy też procedury, które umożliwiają klientowi dokonanie zapłaty w sposób bezgotówkowy. Będą to zatem rozwiązania takie jak terminal płatniczy, czy też płatność BLIK, ale dotyczy to również umożliwienia klientowi zapłaty przelewem.

Po drugie:

Druga kwestią jest to, że obowiązek umożliwienia dokonania płatności bezgotówkowej dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych i są w związku z tym zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej. Nowymi regulacjami nie będą zatem dotknięci przedsiębiorcy, którzy jedynie świadczą swoją działalność na zasadzie B2B lub na podstawie przepisów podatkowych są zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej. 

ODPOWIADAMY czy każdy przedsiębiorca od stycznia 2022 musi posiadać terminal płatniczy? 

Od 1 stycznia 2022 przedsiębiorca, który ze względu na dokonywanie sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności (lub rolników ryczałtowych) jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej, musi zapewnić tymże klientom możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej (np. w formie przelewu).

Najczęściej będzie się to faktycznie wiązało z koniecznością wprowadzenia terminalu płatniczego lub innej formy płatności, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby np. w sklepie klient mógł zapłacić przelewem.

Wymóg będzie jednak spełniony, jeśli przedsiębiorca umożliwi zapłatę klientowi przelewem, o czym jest zobowiązany klienta poinformować.

Sankcje:

Jak w przypadku wszystkich przepisów podatkowych przewidziane są sankcje za ich nieprzestrzeganie. W omawianym przypadku przedsiębiorca, który nie umożliwi klientowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu płatności bezgotówkowej jest narażony na:

– mandat do 5.000 zł

– okresowe zawieszenie możliwości rozliczania kwartalnego

– okresowe zawieszenie możliwości szybszego zwrotu VAT

2 marca 2022