zakup środka trwałego

zakup środka trwałego – kredyt czy leasing?

W przypadku konieczności zakupu środka trwałego przedsiębiorca, który nie zawsze dysponuje wolnymi środkami pieniężnymi pozwalającymi na zakup „za gotówkę”. W takiej sytuacji staje przed dylematem, czy zdecydować się na zaciągnięcie kredytu, czy też wybrać leasing. 

Jedno i drugie rozwiązanie

ma swoje dobre i złe strony. W szczególności opłacalność możliwych rozwiązań jest widoczna w przypadku zakupu samochodów osobowych (lub quasi ciężarowych). W stosunku do nabycia tychże, obowiązują specyficzne limity zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów podatkowych (obniżających dochód do opodatkowania).

Jeżeli zdecydujemy się na zakup  środka trwałego w postaci samochodu ze środków uzyskanych z kredytu (lub też ze środków własnych), musimy przyjąć go do środków trwałych oraz amortyzować, aby sukcesywnie zaliczyć jego wartość do kosztu uzyskania przychodu. Słabą stroną takiego rozwiązania jest to, iż przepisy podatkowe wprowadzają limit, od którego można naliczyć odpisy amortyzacyjne uznawane jako podatkowy koszt uzyskania przychodów. Limit ten wynosi równowartość 20.000 euro. Leasing jest wolny od takich ograniczeń. Zarówno czynsz inicjalny (opłatę wstępną), jak i późniejsze raty miesięczne możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na to, od jakiej wartości samochodu są liczone.