Kilometrówka 2023

Kilometrówka w 2023 – co powinien wiedzieć pracodawca?

Wysokość kilometrówki w 2023 reguluje opublikowane 2 stycznia 2023 r. rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. To rozporządzenie zmieniające weszło w życie 17 stycznia 2023 roku.

Nastąpiła zmiana tzw. kilometrówki czyli wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

Zatem od 17 stycznia 2023 r., koszty używania pojazdów do celów służbowych będzie pokrywał pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie będą mogły być wyższe niż:

 • dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
 • dla motocykla – 0,69 zł;
 • dla motoroweru – 0,42 zł.

Nowe stawki kilometrówki obowiązują od 17 stycznia 2023 r. natomiast zgodnie z przepisem przejściowym – w przypadku, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych zastosowanie znajdą nowe stawki.

Do 16 stycznia 2023 r. obowiązuje dotychczasowa treść par. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (czyli dotychczasowe stawki kilometrówki), z którego wynika, że koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

 • dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł;
 • dla motocykla – 0,2302 zł;
 • dla motoroweru – 0,1382 zł.

 

Podstawa prawna:

Źródło: Wolters Kluwer

Przeczytaj także:

Czytaj artykuł: "Dobrostan pracownika cz.1 - co powinien wiedzieć pracodawca o zmianach w Kodeksie pracy 2023?"
Czytaj artykuł: „Dobrostan pracownika cz.1 – co powinien wiedzieć pracodawca o zmianach w Kodeksie pracy 2023?”

Zmiany w Kodeksie pracy - praca zdalna od 2023
Czytaj artykuł:Praca zdalna od 2023 – co powinien wiedzieć pracodawca o zmianach w kodeksie pracy 2023?”

Kontrola trzeźwości pracowników
Czytaj artykuł: „Kontrola trzeźwości pracowników – co powinien wiedzieć pracodawca o zmianach w Kodeksie pracy?”
2 maja 2023
|