zakładanie działalności

Zakładanie działalności wymaga rozważenia kwestii dotyczących formy prawnej prowadzenia działalności czy opodatkowania. Doradzimy korzystne rozwiązanie.

Zakładanie działalności - wybór formy prowadzenia działalności

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności staje przed pytaniem, w jakiej formie najlepiej prowadzić własną firmę. Pytanie to, w nieco zmienionej formie, może także powrócić już po jakimś czasie działalności, gdyż wybór formy działalności nie jest decyzją jednorazową i często jest pochodną zmieniających się warunków w otoczeniu. Dlatego też okresowo należy weryfikować, czy pierwotnie podjęty wybór nadal jest optymalny.

Decyzja w powyższej kwestii powinna uwzględniać kilka kryteriów, które zależnie do tego jak są istotne dla konkretnego przedsiębiorcy, mogą w istotny sposób zdeterminować wybór.

Należy pamiętać o tym, iż już przy zakładaniu własnej firmy wybór formy jej prowadzenia będzie powodował konkretne skutki w zakresie:
  • kosztów założenia
  • wymogów formalnych przy założeniu oraz dalszym funkcjonowaniu
  • odpowiedzialności osób prowadzących działalność
  • rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej
  • sposobu opodatkowania
  • możliwości dysponowania dochodem
a także dawał korzyści w zakresie
  • transparentności rozliczeń z właścicielem / wspólnikami
  • ewidencji rozrachunków z kontrahentami
  • analizowania różnych aspektów finansowych prowadzenia działalności