Tarcza 6.0. – wsparcie dla przedsiębiorców

Tarcza 6.0. - wsparcie dla przedsiębiorców - Pomagamy w formalnościach

Tarcza 6.0. – wsparcie dla przedsiębiorców
Tarcza 6.0. – wsparcie dla przedsiębiorców – Exactus pomaga w obsłudze formalności do ZUS w sprawie Tarczy 6.0. Fachowo i sprawnie! Zapraszamy do kontaktu!
Tarcza antykryzysowa 6.0. to zestaw przepisów, które dają podstawę do uzyskania dodatkowych świadczeń postojowych, jednorazowych dodatkowych świadczeń postojowych oraz zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

dla kogo Tarcza 6.0. ?
Wnioski mogą składać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
93.11.Z – działalność obiektów sportowych

W jaki sposób można składać wnioski?
Wnioski można składać elektronicznie przez Platformę usług elektroniczych ZUS.

Terminarz składania wniosków:
od 16 grudnia 2020 r. można składać wniosek o dodatkowe świadczenia postojowe

od 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o:
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

od 30 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021. r. można składać wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.

od 1 stycznia 2021 r. można składać wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek należnych za okres 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. od umów cywilnoprawnych

od 15 stycznia 2021 r. można składać wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Po więcej szczegółów odsyłamy do strony exactus.com.pl