Regulamin newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych przeze mnie w treści formularza, przez firmę Exactus Sp. z o.o.  z siedzibą w Mosinie przy ulicy Targowej 44, administratora bazy danych osobowych w celach marketingowych.
Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr. 144 poz. 1204).
Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i rezygnacji z zamówionych usług.