Oferta biura rachunkowego

Oferta biura rachunkowego Exactus: świadczymy usługi rachunkowe w formie KPiR, pełnych ksiąg lub ryczałtu oraz usługi płacowo-kadrowe. Poniżej szczegółowy zakres usług.

Oferta biura rachunkowego – usługi księgowe:

1. Prowadzenie ewidencji księgowej w formie:

 • pełnych ksiąg rachunkowych (również w siedzibie klienta lub zdalnie za pośrednictwem kodowanego łącza internetowego)
 • książki przychodów i rozchodów
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2. Przygotowywanie rozliczeń podatkowych tj. sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT

3. Przygotowywanie:

 • wniosków do ministra finansów o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych
 • wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach UE
 • wniosków kredytowych
 • biznesplanów i analiz finansowych
 • wycen przedsiębiorstw
 • przekształceń przedsiębiorstw
 • programów naprawczych
 • strategii finansowych

4. Nadzór nad księgowością w siedzibie klienta

5. Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw i zmiany formy prowadzenia działalności:

 • przygotowanie umów spółek (komandytowych, jawnych, z o.o.)
 • rejestracja podmiotów w KRS, US i GUS

6. Dodatkowo:

 • kalkulacja opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska
 • kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Obsługujemy podmioty również w języku angielskim i niemieckim.

W ramach świadczonych usług Biuro Rachunkowe EXACTUS przejmuje pełną odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację księgową i podatkową oraz dokumentację związaną ze sprawami pracowniczymi. Posiadamy obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dla podmiotów prowadzących działalność w okolicach takich miast jak Mosina, Puszczykowo, Luboń, Komorniki, Stęszew, Buk, Czempiń, Kościan, Śrem, Kórnik, Poznań oferujemy również odbiór dokumentów bezpośrednio od klienta lub prowadzenie księgowości w siedzibie firmy.
 

Oferta biura rachunkowego – obsługa kadrowo – płacowa

1. Prowadzenie spraw płacowych i kadrowych:

 • poprowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów oraz innych nieobecności
 • sporządzanie list wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji PIT-4 oraz deklaracji ZUS
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • naliczanie wynagrodzenia i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,/li>
 • sporządzanie dokumentacji związanej z dokonaniem wypłat oraz skontrolujemy ich prawidłowość
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • doradztwo w zakresie zagadnień prawa pracy, podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
 • wysyłanie dokumentów ZUS drogą elektroniczną
 • sprawozdawczość do ZUS, urzędów skarbowych i PFRON
 • reprezentowanie firmy klienta przed urzędem skarbowym, ZUS oraz Państwową Inspekcją Pracy
 • zapewniamy dedykowanego eksperta ds. kadrowo-płacowych dla firmy klienta

 

Oferta – Biuro Biegłych Rewidentów

1. Badanie sprawozdań finansowych

2. Przeglądy i analizy sprawozdań finansowych podmiotów