Independence Business Review (IBR)

Co to jest Independence Business Review (IBR)? 
Independence Business Review (IBR) czyli Niezależny Audyt Przedsiębiorstwa (NAP) lub inaczej Niezależny Przegląd Przedsiębiorstwa to dokument, który coraz częściej jest wymagany przez banki, które chcą oszacować ryzyko zaangażowania kredytowego w dane przedsiębiorstwo. 

Co zawiera IBR?
Raport Independence Business Review (IBR) inaczej Niezależny Audyt Przedsiębiorstwa (NAP). Dokument przygotowany jest pod konkretne potrzeby beneficjenta (instytucja finansująca lub analizowane przedsiębiorstwo). Dlatego Niezależny Audyt Przedsiębiorstwa zawiera najczęściej analizę kluczowych obszarów takich, jak: 

 • analiza otoczenia przedsiębiorstwa
 • wewnętrzna charakterystyka organizacji przedsiębiorstwa
 • analiza wyników finansowych i prognozy

Kto wykonuje IBR?
Usługę opracowania raportu najlepiej zlecić do Biura rachunkowego / Biura Biegłych Rewidentów EXACTUS. Ze względu na fakt ogromnego doświadczenia, Niezależny Audyt Przedsiębiorstwa (NAP) przygotujemy rzetelnie, obiektywnie i ograniczymy ryzyko związane z podejmowaną decyzją inwestycyjną lub kredytową.

Na czym polega usługa przygotowania Niezależnego Audytu Przedsiębiorstwa?
W ramach przygotowanego raportu zapewniamy między innymi wymienione analizy i rekomendacje:

 1. analiza przewagi Przedsiębiorstwa nad konkurencją,
 2. analiza obszarów działalności Przedsiębiorstwa, ze wskazaniem na silne / słabe strony, szanse i wszelkie ryzyka mogące wystąpić w przyszłości,
 3. ocena struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa,
 4. interpretacja możliwości redukcji kosztów stałych czyli zidentyfikowanie rezerw i rozwiązań, które mogą usprawnić działalność gospodarczą oraz przynieść oszczędności w zakresie kosztów działalności,
 5. analiza warunków i jakości współpracy z kluczowymi dostawcami i odbiorcami, pod kątem możliwości zwiększenia poziomu finansowania nieobciążonego kosztami odsetkowymi i poprawy płynności, szczególnie w przypadku, gdy działalność Przedsiębiorstwa podlega wahaniom sezonowym,
 6. analiza krótkoterminowych prognoz finansowych i planu restrukturyzacji finansowej w kierunku ograniczenia wskaźnika IBD/EBITDA,
 7. ocena aktualnego stanu Przedsiębiorstwa, jej perspektyw rozwoju i zdolności do restrukturyzacji, a w efekcie poprawy płynności finansowej,
 8. rekomendację konkretnych działań w celu realizacji powyższych ustaleń, wraz z harmonogramem.

Podsumowując, przygotowany przez nas raport IBR nie tylko zadość uczyni oczekiwaniom banków czy innych instytucji finansujących.  Przede wszystkim, ze względu na wskazanie istniejących rezerw i zaproponowanie zmian organizacyjnych przydatny jest również dla Właścicieli danego Przedsiębiorstwa.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi przygotowania Niezależnego Audytu Przedsiębiorstwa (NAP).