List gratulacyjny od Burmistrza Mosiny dla Prezesa Exactus

List gratulacyjny od Burmistrza Mosiny dla Prezesa Exactus

List gratulacyjny od Burmistrza Mosiny dla Prezesa Exactus