Bezpieczny wzrost

 
Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.
(Henry Ford)
 
Jeżeli chcesz mieć coś zrobione dobrze powierzasz to profesjonalistom. Oczywiście żeby zaoszczędzić można np. samodzielnie położyć hydraulikę, jednak popełniając błąd wynikający z niewiedzy, zapłacimy wielokrotnie więcej, za nowy towar, pracę fachowca i naprawę szkód.
Dlatego większość z nas rezygnuje z wykonywania prac, na których się nie do końca zna. Jest to naturalna tendencja wynikająca z kilku oczywistych powodów: własnej wygody, minimalizacji kosztów i oszczędności czasu, który dla wielu stał się jednym z najbardziej ograniczonych zasobów…
Pewność, że jest to słuszne podejście EXACTUS zyskał nawiązując współpracę z przedsiębiorcami. Zakładamy, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna poświęcić swój cenny czas na sprawy związane bezpośrednio z zarządzaniem przedsiębiorstwem: kontakty z własnymi klientami, planowanie rozwoju, wdrażanie nowych produktów lub usług, nie zgłębiając spraw podatkowych i księgowych.
Dlatego naszym klientom oferujemy nie tyle usługi księgowe, co odciążenie ich z wszelkich spraw niezwiązanych ze ścisłym zarządzaniem przedsiębiorstwem. W ramach współpracy, zajmujemy się m.in. przygotowaniem biznesplanów i prognoz finansowych, obsługą kwestii kadrowych, przygotowaniem lub weryfikacją umów, sporządzaniem dokumentów formalno – organizacyjnych. Z doświadczenia wiemy, że takie podejście owocuje!