Nasz zespół

Zarząd

mgr Tomasz Nowicki
Prezes Zarządu
515 165 062

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalizacja finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.
W 2014 roku ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w ramach programu MBA Poznań – Atlana.
Udziałowiec Spółki, Laureat III Miejsca w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Księgowy Roku 2004, wykładowca w tematyce rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz podatków. 
W 2017 roku laureat I Miejsca w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez SAGE SYMFONIA, Dziennik Gazeta Prawna, PIBR w kategorii „Biuro rachunkowe roku”.

Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 286/2002, uprawnienia biegłego rewidenta nr 12771.

Od 2015 roku członek Stowarzyszenia MENSA Polska.

Zainteresowania: matematyka, astrofizyka.

Rada Nadzorcza

mgr Joanna Nowicka
Dyrektor Biura
501 432 146

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 5764/2004, udziałowiec Spółki.

Zainteresowania: joga, literatura.

mgr Grażyna Zuchora
Biegły rewident

Biegły rewident, nr KIBR 5480, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wieloletni praktyk w dziedzinie badań sprawozdań finansowych.

mgr Lucyna Przybylska
Biegły rewident

Biegły rewident, nr KIBR 5289, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wieloletni praktyk w dziedzinie badań sprawozdań finansowych.

Pełne Księgi Rachunkowe

mgr Radosław Degis
Pełne Księgi Rachunkowe
518 664 767

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Zainteresowania: muzyka klasyczna.

Irena Gągalska
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 83

Wieloletni praktyk z dziedziny podatków i rachunkowości, główna księgowa w dużych zakładach produkcyjnych i usługowych.

Zainteresowania: podróże po świecie, zwiedzanie, etnografia.

mgr Anna Sobesto
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 84 / 517 786 070

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja doradztwo podatkowe i administracja skarbowa. Kurs dla kandydatów na samodzielnych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Zainteresowania: książki, kino

mgr Sylwia Czarnecka
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 86 / 509 565 353

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Rachunkowość.

Zainteresowania: turystyka górska, film

mgr Łukasz Smoczyński
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 86 / 515 772 108

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizacja finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Licencjat Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, specjalizacja rachunkowość przedsiębiorstw.

Zainteresowania: muzyka, podróże, sport.

mgr Justyna Wojciechowska
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 84

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, kierunek Finanse i Rachunkowość. Licencjat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie, specjalizacja: Gospodarka finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zainteresowania: książki i podróże.

Joanna Stachowiak
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 90

Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalność: Rachunkowość i finanse
Kursy:  Specjalista ds. kadr i płac (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu), Proces prognozowania i analizy finansowej oraz danych z wykorzystaniem Microsoft Excel jako narzędzia pomocniczego (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu).

Aneta Andrzejewska
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 86

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej, kierunek Administracja Podatkowa.

Certyfikat „Green Office. Office Worker with payroll and HR elements” (Zielone biuro. Pracownik biurowy z elementami płac)

Zainteresowania: muzyka, wystrój wnętrz.

mgr Żaneta Woźny
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 84

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kurs dla kandydatów na samodzielnych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, pierwszego i drugiego stopnia.

Zainteresowania: gotowanie, muzyka metalowa, literatura.

mgr Agnieszka Milanowska
Pełne Księgi Rachunkowe
61 8996686

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw.

Zainteresowania: literatura

Agnieszka Jasinska
Pełne Księgi Rachunkowe
61 8996690

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Kierunek: Administracja gospodarcza (licencjat), Kierunek: Zarządzanie kadrami (magisterskie).

Beata Pomykalska
Pełne Księgi Rachunkowe
518 664 767

Ukończony kurs dla kandydatów na samodzielnych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Zainteresowania: literatura, film kostiumowy.

mgr Kamila Jóźwiak
Pełne Księgi Rachunkowe
518 664 767

Absolwentka Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, kierunek: Logistyka, specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych.
Licencjat Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu, specjalizacja: Rachunkowość finansowa
małych i średnich przedsiębiorstw.

Zainteresowania: fotografia, sport

Marta Łochińska – Bąk
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 84
Lidia Świergiel
Pełne Księgi Rachunkowe
61 899 66 84

Abslowentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, kierunek Administracja Publiczna, uczestniczka kursu z zakresu prawa zamówień publicznych oraz kursu administracyjno – biurowego. 

Zainteresowania: gotowanie, sport.

Książki przychodów i rozchodów

mgr Kamila Wieczorek
Książki przychodów i rozchodów
61 899 66 91 / 518 663 326

Absolwentka Administracji Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca dyplomowa: Katedra Prawa Finansowego.

Zainteresowania: taniec, zumba, film, muzyka.

Natalia Alejska
Książki Przychodów i Rozchodów
61 899 66 81

Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizacja ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych.

Zainteresowania: muzyka, sport, fotografia i podróże.

Weronika Barcz
Książki Przychodów i Rozchodów
61 899 66 91

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Ukończony kurs administracyjny z elementami kadr i płac.

Zainteresowania: podróże i muzyka.

mgr Hanna Szulakiewicz
Książki Przychodów i Rozchodów
61 8996689 / 518827439

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Kierunek: Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Bankowość. Kurs: roczny kurs Policealnego Studium Księgowości „Remix” w
Poznaniu

Zainteresowania: taniec, podróże, sport.

Katarzyna Sierant
Książki Przychodów i Rozchodów
61 8996689 / 518827439
Joanna Malujda
Książki Przychodów i Rozchodów
61 8996689 / 518827439

Kadry i płace

Bożena Zawadowska
Kadry i płace
61 899 66 85 / 572 893 012

Wieloletni praktyk z dziedziny kadr i płac, w mniejszych i większych firmach usługowych oraz w biurze rachunkowym.

Ukończone liczne szkolenia i kursy kadrowo – płacowe.

Zainteresowania: książki, muzyka, psychologia

mgr Marta Kukuczka
Kadry i płace
61 899 66 85 / 518 374 913

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, specjalizacja finanse i rachunkowość oraz studiów podyplomowych menedżerskich. Szkolenie „Prawo Pracy MŚP” potwierdzone Certyfikatem Akademii PARP.

Zainteresowania: literatura kobieca oraz twórczość literacka Margit Sandemo.

Patrycja Przybylska
Kadry i Płace
61 899 66 85

Studentka studiów II stopnia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie Marketingowe oraz Studiów Podyplomowych na kierunku: Innowacyjne Zarządzanie Marką. Licencjat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Kierunek: Prawo w Biznesie, Specjalność: Prawo i Finanse. Kurs: Inspektor Ochrony Danych Osobowych potwierdzony certyfikatem.

Zainteresowania: sport, muzyka, literatura.

Małgorzata Paluch
Kadry i Płace
61 899 66 85 / 504958877
Agnieszka Pieszak
Kadry i Płace
61 899 66 85

Sekretariat

Joanna Wojciechowska
Sekretariat
61 899 66 80

Absolwentka Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu – Specjalizacja technik handlowiec.

Ukończony kurs prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu – Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, uzyskane kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr – kod zawodu (242310, 242307).

Ukończony  kurs podstawowy oraz dla zaawansowanych florystyczny w Polskiej Szkole Florystycznej w Poznaniu.

zainteresowania: muzyka, florystyka, podróże