Pracownicze Plany Kapitałowe outsourcing usługi biuro rachunkowe Exactus

Exactus obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe outsourcing usługi biuro rachunkowe Exactus posiada wykwalifikowany zespół z zakresu prowadzenia PPK
Exactus posiada wykwalifikowany zespół Działu Kadr i Płac, który odbył szkolenia z zakresu prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki temu pracodawca, który zdecyduje się na współpracę z Exactus ma zagwarantowaną niezawodną i bieżącą obsługę PPK, tj.:
• prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
• terminowe i prawidłowe naliczanie i pobieranie składek oraz przekazywanie kwot do wpłat do wybranej instytucji finansowej,
• pomoc w kompletowaniu i przetwarzania dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
• obsługa dokumentów i ich wymiana z instytucją finansową zarządzającą programem PPK firmy,
• gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,
• przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK