Biuro rachunkowe

1. Prowadzenie ewidencji księgowej w formie:
 • pełnych ksiąg rachunkowych (również w siedzibie klienta lub zdalnie za pośrednictwem kodowanego łącza internetowego)
 • książki przychodów i rozchodów
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2. Przygotowywanie rozliczeń podatkowych tj. sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT
3. Przygotowywanie:
 • wniosków do ministra finansów o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych
 • wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach UE
 • wniosków kredytowych
 • biznesplanów i analiz finansowych
 • wycen przedsiębiorstw
 • przekształceń przedsiębiorstw
 • programów naprawczych
 • strategii finansowych
4. Nadzór nad księgowością w siedzibie klienta
5. Dodatkowo:
 • kalkulacja opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska
 • kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Obsługujemy podmioty również w języku angielskim i niemieckim.
W ramach świadczonych usług Biuro Rachunkowe EXACTUS przejmuje pełną odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację księgową, podatkową i związaną ze sprawami pracowniczymi. Posiadamy obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Dla podmiotów prowadzących działalność w okolicach takich miast jak Mosina, Puszczykowo, Luboń, Komorniki, Stęszew, Buk, Czempiń, Kościan, Śrem, Kórnik, Poznań oferujemy również odbiór dokumentów bezpośrednio od klienta lub prowadzenie księgowości w siedzibie firmy.
Exactus Biuro Rachunkowe Mosina