Biuro Biegłych Rewidentów

exactus-156_1
1. Badanie sprawozdań finansowych
2. Przeglądy i analizy sprawozdań finansowych podmiotów