Biuro Biegłych Rewidentów

1. Badanie sprawozdań finansowych
2. Przeglądy i analizy sprawozdań finansowych podmiotów